announcement

announcement (38)

Monday, 18 August 2014 00:00

TANGAZO............TANGAZO...........TANGAZO

Written by

TANGAZO

Sasa unaweza kutembelea tovuti ya  habarizetu.com kupata taarifa mbalimbali kuhusu michezo, Burudani, Makala za kisiasa, Mahusiano, Uchambuzi, Biashara na Uchumi, Makala za Afya n.k.

=============

TANGAZO MUHIMU KWA WALIMU NA VIJANA WALIOMALIZA KIDATO CHA SITA MWAKA 2014 KUHUSU KUJIUNGA NA MAFUNZO YA JKT KWA MUJIBU WA SHERIA MWEZI SEPTEMBA 2014


1. Awamu ya pili kwa vijana watakaojiunga na Jeshi la Kujenga Taifa kwa Mujibu wa Sheria itaanza rasmi tarehe 11 septemba, 2014 na itahusisha makundi yafuatayo:-

    Walimu wote ngazi ya cheti (GATCE) 2014 ( Waliomaliza mwaka 2014).

    Walimu elfu tatu (3,000) ngazi ya Diploma (DSEE) (Waliomaliza mwaka 2014).

    Vijana waliomaliza kidato cha sita mwaka 2014 waliopangwa awamu ya pili ambao hawana sifa za kujiunga na vyuo vya  elimu ya juu (Vyuo Vikuu).

 

2 . Vijana waliomaliza kidato cha sita mwaka 2014 ambao walipangwa kujiunga na JKT awamu ya pili na wana sifa za kujiunga na elimu ya vyuo vya juu (Vyuo Vikuu) wanatakiwa kuandika barua ya kuahirisha kuhudhuria mafunzo ya JKT mpaka hapo watakapomaliza masomo yao. Barua hizo ziwe zimefika Makao Makao Makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa kabla ya tarehe 15 Agosti, 2014. Barua zinaweza kutumwa kwa:-

    Anwani
        Mkuu wa JKT
        Makao Makuu ya JKT
        P.o.Box 1694, Dar es Salaam
    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (barua iwe na sahihi ya mhusika na ifanyiwe “scanning”).
    Barua iletwe na mhusika Makao Makuu ya JKT.

 

3. Awamu ya tatu ambayo itahusisha walimu wa Diploma (DSEE) itaanza mwezi Januari 2015.

TANGAZO HILI LIMETOLEWA NA MKUU WA JESHI LA KUJENGA TAIFA

    

Thursday, 07 August 2014 00:00

AJIRA ZETU ADVERTISEMENT RATES 2014

Written by

ONLINE ADVERTISEMENT RATES

(INCLUDING 20% DISCOUNT)

 

TOP BANNER 1

(970*200)Pixel

                                            Call: 0764-060730

 

TOP BANNER 2

                                 (720*90)Pixel                                Call:0764-060730

 

SIDE BANNER A

 

(160*600)Pixel

 

         Call:

  0764-060730

               MAIN BODY

SIDE BANNER B

 

(160*600)Pixel

      Call:

  0764-060730

 

BOTTOM BANNER

(970*200)Pixel

                                         Call:0764-060730

 

NB;

 WEBSITE PAGEVIEWS=1,013,891 PER MONTH

  LINK; Cost TSH 100,000.

  ARTICLE + LINK; Cost TSH 150,000.

  INSIDE ARTICLE BANNER; Cost TSH 1,000,000.

BACKROUND: Cost TSH 1,800,000.

 

CONTACT;

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      Phone no. 0764 060730

Wednesday, 23 July 2014 00:00

Soma majibu ya Maswali ya wadau Mei-Julai 2014

Written by

MAJIBU YA MASWALI YA WADAU MEI-JULAI 2014

MASWALI NA MAJIBU YA HOJA MBALIMBALI ZA WADAU


Awali ya yote Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma, inapenda kuwashukuru wadau wote waliotuandikia maoni pamoja na kuuliza maswali mbalimbali kwa kipindi chote cha mwezi Mei hadi Julai, 2014. Maswali yao yanasaidia sana pindi yanapotolewa majibu ya jumla kwa faida ya wasomaji wetu wengine katika kuelimishana kuhusu masuala yanayohusu uendeshaji wa mchakato wa ajira Serikalini.

  SWALI

Nimekuwa mfuatiliaji wa Vyombo mbalimbali vya Habari ikiwemo mitandao ya kijamii na kuna wakati niliona baadhi ya wadau wenu wakilalamikia suala la kutumia transcript katika kutuma maombi ya kazi. Je, Sekretarieti ya Ajira mnalizungumziaje suala hilo?


JIBU
Kuhusu suala la matumizi ya “Transcript” katika kuwasilisha maombi ya kazi inakubalika ila kutegemeana na muda wa mhusika aliomaliza masomo/elimu yake. Kwa mfano mhusika amemaliza chuo miaka miwili iliyopita na chuo alichomaliza elimu/mafunzo yake bado hakijatoa vyeti kwa wahitimu wake, basi mwombaji anaweza kutumia transcript kuwasilisha maombi yake ya kazi. Ila endapo mwombaji atatumia transcript kuwasilisha maombi na chuo husika alichomaliza kilishatoa vyeti vya kuhitimu atatakiwa kuambatanisha na nakala ya cheti cha kuhitimu na siku ya usaili anapaswa kuja na nakala halisi zote za taaluma aliyonayo na si kuendelea kutumia transcript peke yake. Aidha, ni muhimu waombaji wakafahamu kuwa endapo cheti cha kuhitimu hakijatoka chuoni na mhusika ameona tangazo na kutuma maombi kwa kuwasilisha transcripts zilizoandikwa provisional, au provisional results hazitakubaliwa.

SWALI

Je, mnachukua hatua gani pale ambapo mwombaji kazi alishapangiwa kazi na Sekretarieti ya Ajira na anaomba tena kwa nafasi ileile lakini Taasisi tofauti?
JIBU

Sekretarieti ya Ajira inachofanya kwa woambaji ambao walishawahi kufanya usaili wakafaulu na kupangiwa vituo vya kazi alafu hawakwenda au walikwenda kuripoti na kuamua kuacha kazi katika maeneo husika ni kutokuwapangia tena hata kama wataomba endapo kazi wanayoiyomba ni kwa nafasi ama kada ileile ili kutoa fursa kwa wale wenye kuhitaji kazi na sio kuendelea kupoteza rasilimali za serikali kuwafanyia baadhi ya watu mchakato wa ajira ambao bado hawajajua wanataka nini.

Hatua nyingine tunayoaichukua kwa watu kama hao ni kuwaelimisha madhara ya kupangiwa kazi sehemu fulani na kukataa kwenda kwa kutaka kuchagua maeneo au ofisi fulanifulani tu za kufanya kazi. Baadhi wameweza kutuelewa na sasa hawachagui maeneo ya kwenda kufanya kazi kwani wanaelewa changamoto ya ajira iliyopo nchini na wasomi ni wengi lakini hawana ajira sasa ni vyema kwa wale wanoipata kuitumia fursa hiyo vyema kuliko kuendelea kujidanganya na kujikuta amepoteza fursa nzuri ya kujikwamua kiuchumi na kimaisha na kubakia mtaani akilalamika na akitangatanga na kuwa tegemezi kwa ndugu na jamii kwa ujumla.

SWALI

Ninajua mmekuwa mkiendesha mchakato wa ajira ikiwemo kufanya usaili wa nafasi mbalimbali kama za;-
a)    Watendaji Wakuu wa Mashirika/Taasisi za umma;

b)    Watumishi wa kada za kawaida/kada ya kuingilia kazini

c)    Academic Staff/Professional Staff;

Swali langu linakuja je, hawa wote mmekuwa mkiwafanyia usaili wa aina moja? Kama sio je, ofisi yenu ina Wataalam wa kutosha kufanya saili za aina zote?

JIBU

Kulingana na swali lako nitalijibu kwa A) na B) sehemu A) nitaelezea kuhusu aina za usaili kulingana na kada na B) nitaeleza kuhusiana na namna Sekretarieti ya Ajira inavyoweza kufanya aina zote za usaili kulingana na wataalam iliyo nao.

A) Kuhusu suala la usaili nalo nitalielezea kulingana na kada kama ulivyoaziainisha;-

                                          i.        Watendaji Wakuu wa Mashirika/Taasisi za umma; Watendaji hawa wanapoitwa kwenye usaili hupewa mada ambao wanatakiwa kuiandaa kwa muda wa saa moja kwa kutumia kompyuta na kisha  baadae huingia kwenye jopo la usaili lenye wataalam wa kada husika na kuiwasilisha kwa kawaida muda huwa aupungui nusu saa na kuendelea na kisha jopo la wataalam huanza kumuuliza mhusika maswali kutokana na mada aliyowasilisha. Kimsingi msailiwa atatkiwa kupata alama kuanzia sitini (60) na kuendelea endapo atapata alama chini ya hapo basi mwombaji atakuwa ameshindwa usaili. Kwahiyo unaweza kuona kuwa msailiwa amepitia atua tatu za usaili yaani mtihani wa Kuandika (Written examination), Kuwasilisha (Presantation) na Mwisho usaili wa ana kwa ana (Oral interview).

                                        ii.        Watumishi wa kada za kawaida/kada ya kuingilia kazini;-

Watumishi wa kada hii mara nyingi huwa na waombaji wengi sana kwa nafasi moja au mbili. Hivyo waombaji hawa wanapoitwa kwenye usaili kulingana na wingi wao na Sera ya Menejimenti ya na Ajira katika Utumishi wa Umma toleo la 2 la mwaka 2008 kazi mojawapo ya Sekretarieti ya Ajira ni kufanya usaili na kuweka kumbukumbu za waombaji nafasi za kazi waliofaulu katika kanzidata. Kwahiyo Sekretarieti hufanya usaili wa kuandika pale tu inapotokea waombaji kazi ni wengi na wana sifa zinazolingana na kwa wale watakaofaulu kwa alama kuanzia  hamsini (50) na kuendelea huitwa katika usaili wa pili ambao ni wa ana kwa ana (oral interview). Ambapo msailiwa yeyote atakayepata alama zaidi ya hamsini (50) na kuendelea hupangiwa vituo vya kazi kulingana na mahitaji ya waajiri na mshindi aliyeongoza kwa ufaulu na watakaobakia huingizwa kwenye kanzidata (Database) ya ofisi.

                                       iii.        Academic Staff/Professional Staff;

Usaili wa Wahadhiri una tofauti kwanza msailiwa anatakiwa kupata alama kuanzia sabini (70) na kuendelea. Aidha, utaratibu wa usaili kwa kada hii msailiwa hupewa fursa ya kuchagua mada moja katika eneo lake la kitaaluma/kufundishia na kutakiwa kuiandaa kwa muda wa dakika arobaini na tano (45) mara baada ya kuianda anatakiwa kuiwasilisha kwenye jopo la usaili lenye wataalam ambao hupima vitu vingi kutoka kwa mhusika ikiwemo mbinu za ufundishaji, uwezo/uelewa wa mhusika katika fani husika, kiwango cha elimu nk.

B), Baada ya kufafanua taratibu na hatua za usaili kwa kila kada kama ulivyoainisha sasa nitaongelea namna Sekretarieti ya Ajira inavyoweza kuendesha saili zote hizo ulizozitaja. Aidha, Sekretarieti baada ya kufanya uchambuzi wa vibali vya ajira vilivyowasilishwa na Waajiri kulingana na mahitaji waliyonayo na kutoa matangazo na waombaji mbalimbali kuleta maombi yao kwa kawaida Sekretarieti ya Ajira imekuwa na utaratibu wa kushirikisha wataalam mbalimbali kutoka katika sekta ama Taasisi husika inayohitaji watumishi kutoa Wataalam watakaoshirikiana na Watumishi waliopo katika Sekretarieti ya Ajira kufanya yafuatayo;-

a)    Kuandaa maswali yatakayotumika kwenye usaili kulingana na kada inayotakiwa.

b)    Kuunda majopo ya usaili kwa ajili ya kuwafanyia usaili waombaji wa fursa za ajira.

c)    Kusahihisha mitihani husika au kuwafanyia mafunzo ya vitendo kulingana na aina ya kazi inayoombwa.

SWALI

Moja ya mambo yanayosisitizwa na Serikali katika utekelezaji wa masuala mbalimbali ni ushirikishwaji wa sekta binafsi, tungependa kufahamu taasisi yako inashirikiana vipi na sekta binafsi katika suala zima la kuhakikisha wanapatikana Watumishi wa Umma wenye sifa na vigezo stahiki?
JIBU

Ukisema suala la ushirikiswaji wa sekta binafsi ni suala pana sana, ila Sekretarieti ya Ajira inashirikiana na wadau wengi wakiwemo wa sekta binafsi kama ulivyosema, hasa kwa kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa Sera, Sheria, Kanuni na Taratibu ili kuhakikisha Serikali inapata Watumishi bora na wenye sifa, vigezo na ujuzi kulingana na nafasi walizoziomba.

                       i.        Sekretarieti ya Ajira inatekeleza majukumu yake kwa uwazi, ikiwemo kutoa matangazo ya kazi kupitia vyombo mbalimbali vya habari na kujaza nafasi wazi kwa mujibu wa sifa, vigezo na ujuzi wa mwombaji wa fursa ya ajira.

                      ii.        Sekretarieti ya Ajira inashirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo wa sekta binafsi katika kutunga maswali ya usaili, kusahihisha au kuunda majopo ya usaili pale inapobidi kufanya hivyo kulingana na taaluma ya wahusika.

                    iii.        Sekretarieti ya Ajira inashirikiana na wadau mbalimbali katika kubadilishana na uzoefu na kupeana ushauri kwa lengo la kuendelea kuboresha utendaji kazi wa Sekretarieti ya Ajira na sekta husika siku hadi siku.

SWALI

Kwa muda mrefu kumekuwa na malalamiko kuhusu utendaji wa baadhi ya Watumishi wa Umma kwamba, utekelezaji wao wa majukumu hauendani na sifa za elimu walizonazo na suala hili limehusishwa na ujanja ujanja unaofanywa na baadhi yao wakati wa mitihani. Je, PSRS inafanya nini kuhakikisha sekta ya umma inapata watumishi mahiri kulingana na sifa zao za elimu zao?
JIBU

                       i.        Sekretarieti ya Ajira ili kukabiliana na hali hiyo, kwanza inatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa Sera, Sheria, Kanuni na Taratibu.

                      ii.        Sekretarieti ya Ajira, inahakikisha inawachukua waombaji wale tu waliokidhi vigezo na wana sifa kulingana na masharti ya tangazo tulilolitoa.

                    iii.        Sekretarieti ya Ajira, inaendelea kuimarisha mifumo ya kiutendaji ili kupunguza na kuondoa udanganyifu unaofanywa na baadhi ya waombaji.

                    iv.        Sekretarieti ya Ajira imekuwa ikivichukua vyeti inavyohisi ni vya kughushi na kuviwasilisha katika mamlaka husika ambako waombaji walidai kuvipata mfano Baraza la Mitihani la Taifa (NECTA), Vyuo vya mafunzo ya ufundi (VETA) au Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini (RITA) na taasisi nyinginezo ili kuvishikilia kwa ushahidi kwa ajili ya hatua za kisheria vitakapohitajika.

                      v.        Sekretarieti ya Ajira, imekuwa ikiwaondoa katika orodha ya wasailiwa pale inapojiridhisha kuwa vyeti walivyotumia kuomba fursa ya ajira si halali;

                    vi.        Sekretarieti ya Ajira iko katika mchakato wa kuwachukulia hatua za kisheria ikiwemo kuwapeleka mahakamani wale waombaji ambao wametumia au wametoa taarifa za udanganyifu kwa lengo la kujipatia ajira kwa kushirikiana na mamlaka husika ili kukabiliana na tatizo hili katika utumishi wa umma.

                   vii.        Sekretarieti ya Ajira inaendelea kutoa elimu kwa umma ili waelewe kuwa kudanganya au kutumia vyeti ambavyo si vyako ama vya kughushi ni kosa la jinai linaloweza kumfikishwa mwombaji katika vyombo vya sheria na itakapothibitika ametenda kosa hilo mtuhumiwa anaweza kufungwa jela, kulipa faini, kupoteza kazi kama alishaipata. Kwa mfano kulingana na Sheria ya Baraza la Mitihani la Taifa (NECTA) mtu akibainika ameghushi cheti cha baraza hilo kwa lengo la kupata ajira anaweza kupelekwa jela kw kifungo kisichozidi miaka ishirini (20) au kutozwa faini isiyozidi shilingi mlioni moja (1,000,000) au adhabu zote mbili kwa pamoja.

SWALI

Pamoja na uwepo wa PSRS kwa miaka mitatu na zaidi bado haifahamiki kwa wananchi walio wengi, je mnafanya nini kuhakikisha wananchi wanaelewa kikamilifu uwepo na majukumu ya taasisi hii?
JIBU

Ni kweli Sekretarieti ya Ajira haijaweza kufahamika vya kutosha kutokana na upya wake kwani imeanza kutekeleza majukumu yake mwaka 2010 na sasa ndio mwaka wa nne. Sekretarieti ya Ajira inafanya yafuatayo ili kuhakikisha inaendelea kufahamika kwa wadau wengi zaidi;-

                      i.        Imeanzisha tovuti ya Sekretarieti ya Ajira kwa lengo la kutoa habari za mchakato ajira katika Utumishi wa Umma kupitia teknolojia ya habari na mawasiliano (ICT). Ambapo imeigawanya tovuti hiyo katika sehemu nane ambazo zitatoa taarifa mbalimbali kwa wadau wa ajira na kwa umma kwa ujumla. Sehemu hizo ni pamoja na “Home page”, Muundo wa Sekretarieti ya ajira, taarifa za matukio yatakayojiri katika ofisi hii, Matangazo mbalimbali ya ajira na matangazo ya zabuni na  sehemu ya wadau kutoa maoni yao.

                    ii.        Imeshafanya ziara za kikazi katika mikoa na Taasisi za elimu  kwa lengo la kuelimisha umma juu ya majukumu yake na namna inavyoyatekeleza ambapo imeshatembelea takribani mikoa yote ya Tanzania Bara na Zanzibar.

                   iii.        Inafanya usaili katika mikoa mbalimbali nchini lengo ikiwa ni kuwapunguzia gharama waombaji kusafiri na pia kuendelea kuelimisha wadau katika mikoa husika juu ya namna tunavyoendesha mchakato wa ajira Serikalini.

                   iv.        Imekuwa na Mikutano na Vyombo mbalimbali vya Habari wakiwemo Wahariri kwa lengo la kueleza majukumu yetu na kupata mrejesho kutoka kwao.

                    v.        Imekuwa ikiandaa vipeperushi mbalimbali ikiwemo vitini, kalenda, mabango, tisheti na kuvigawa kwa wadau mbalimbali kadri inavyowezekana.

                   vi.        Imekuwa ikishiriki katika maonesho mbalimbali ya kitaifa yakiwemo wiki ya Utumishi wa Umma, maonesho ya sabasaba na nanenane kwa lengo la kukutana na wadau na kuelimishana juu ya majukumu ya chombo hiki muhimu cha kuendesha mchakato wa ajira Serikalini.

                  vii.        Imekuwa ikitoa matangazo ya fursa za ajira, kuitwa kwenye usaili, matokeo ya mchujo na kuitwa kazini kwa njia mbalimbaliikiwemo kupitia kwenye vyombo vya habari kama vile Tovuti ya Sekretarieti ya Ajira na taasisi nyinginezo, Radio, Runinga, Magazeti na pia kuzibandika katika mbao za matangazo kwa mfano iliyopo nje katika jengo la Maktaba kuu ya Taifa.

                viii.        Imekuwa ikiandika habari mbalimbali zinazohusu masuala ya ajira na kuzituma katika Vyombo vya habari nchini.

                   ix.        Imekuwa na utaratibu wa kujibu malalamiko ya wadau na kuwatumia kwa njia ya barua pepe, posta, au kuonana nao ana kwa ana pale wapofika katika ofisi zetu maana kuna maafisa malalamiko na Kitengo cha Mawasiliano Serikalini katika kujibu hoja mbalimbali za wadau ili kuendelea kukuza uelewa wao katika masuala ya mchakato wa ajira yanavyoendeshwa na Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma.

                    x.        Imekuwa ikifanya mahojiano na vyombo vya habari kila fursa hiyo inapopatikana. Aidha, iko katika mkakati wa kuandaa makala mbalimbali pamoja na programu maalum ya vipindi vya elimu kwa umma kwa njia ya Radio na Runinga kadri uwezo wa kifedha utakavyorusu.

SWALI

PSRS imeanzishwa katika kipindi ambacho kuna tatizo kubwa la ajira hapa nchini, hivyo kuwafanya baadhi ya waombaji kuomba kila nafasi ya kazi anayoiona mathalani mtu mwenye sifa ya shahada ya kwanza anaweza kuomba kazi yenye sifa ya diploma na wakati huo huo kuomba kazi yenye sifa ya digrii, inapokea hali hiyo huwa mnafanya nini?
JIBU

Inapotokea hali kama hiyo tunachokiangalia na kuzingatiwa ni sifa ya msingi ya kuingilia katika nafasi husika kama zilivyoainishwa kwenye miundo ya kiutumishi (scheme of service). Aidha, sifa ya ziada inachukuliwa kama “added advantage” kwa mhusika. Endapo waombaji wa kada/nafasi husika wapo wa kutosheleza hizo sifa za ziada hazitazingatiwa. Ila angalizo kwa baadhi ya waombaji unaweza kukuta kada inayotakiwa ni mwanasheria, lakini mwombaji amesoma shahada ya uchumi alafu akachukua shahada ya uzamili katika fani ya sheria hapo ajue wazi hawezi kuchaguliwa katika kazi aliyoiomba. Ijapokuwa kuna kazi zinazoweza kuingiliana mfano endapo kazi inayotakiwa inahitaji Afisa Tawala na mwombaji amesoma sheria na kufanya mwaka mmoja wa mafunzo ya sheria (school of law) akamaliza, mwombaji huyo endapo ataomba kazi hiyo na kukuta walioomba wako wanne (4) na kuna fursa za kazi saba (7) mtu huyo anaweza kuchukuliwa kwa nafasi hiyo. Ingawaje tunahimiza watu kuomba kazi kuendana na fani uliyosomea na fursa ya ajira iliyotangazwa kwa kuzingatia vigezo vya tangazo husika ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kupata kazi hiyo.

            SWALI

Kutokana na na tatizo la ajira watu wengi hawaamini nafasi za kazi hasa katika Utumishi wa Umma zinazotangazwa katika vyombo mbalimbali vya habari mfano magazeti, kwa madai kwamba tayari nafasi hizo zina wenyewe, je mnakabiliana vipi na madai kama hayo?
JIBU

Ni kweli hivi sasa hapa nchini kuna changamoto kubwa ya ajira hususani kwa vijana, lakini Serikali imekuwa na jitihada mbalimbali za kuhakikisha inakabiliana na changamoto hiyo ikiwemo kufufua viwanda, Kilimo na sekta isiyo rasmi Napenda ni kuhakikishie kuwa nafasi zote zinazotangazwa katika Vyombo vya habari na Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma, ajira zote hupatikana kwa njia ya ushindani wa sifa zinazoainishwa na sii vinginevyo, hii inaimarisha uzingatiaji wa Sheria, Kanuni na Taratibu. Aidha, kupitia Sheria ya Utumishi wa Umma Na. 8 ya 2002 ikisomwa kwa pamoja na Sera ya Menejimenti na Ajira toleo Na. 2 ya 2008 msisitizo umewekwa zaidi kwenye ushindani.

Changamoto hii tunaendelea kukabiliana nayo kwa kutoa elimu kwa wadau wetu, ikiwemo kutolea ufafanuzi maswali ya wadau kama haya uliyoyatuma kwetu. Aidha, hatua nyingine tunayoichukua ni ya kuweka wazi matangazo na matokeo ya usaili kwa kuwataja waliofanikiwa kufaulu usaili katika tovuti ya Sekretarieti ya Ajira ambayo ni www.ajira.go.tz, na hata wale waliobaki kwenye kanzidata tumekuwa tukiweka hadharani takwimu za walioshapangiwa vituo vya kazi kutoka katika kanzidata kulingana na mahitaji na idadi ya waajiri walioshapelekewa, kama nilivyoainisha katika jibu la swali la 2 (ii).

SWALI

Kwa kuwa PSRS ndiyo inayosimamia upatikanaji wa ajira katika Utumishi wa Umma kwa maana ya Wizara, Wakala zinazojitegemea na taasisi nyingine za Umma, hivyo kuna uwezekano wa mtu mmoja kuomba kazi katika taasisi hata 50, je PSRS inafanya nini katika kutunza kumbukumbu za waombaji wa nafasi mbalimbali za ajira kulingana na utaalamu wao?
JIBU

Ni kweli PSRS ndio inajukumu la kuajiri watumishi wa Umma katika Wizara, Wakala zinazojitegemea na taasisi nyingine za Umma kama ulivyosema katika swali lako la msingi. Kinachofanyika katika Sekretarieti ya Ajira ni kuhifadhi kumbukumbu mbalimbali za waombaji kazi kulingana na maombi yao mara na baada ya kuwapangia vituo vya kazi. Pili, imekuwa ikikusanya orodha ya wataalam mbalimbali kutoka katika vyuo vya elimu na kuhifadhi katika kanzidata yake kwa lengo la matumizi mbalimbali Serikalini. Kama nilivyoeleza awali kuna wataalam ambao tunatunza kumbukumbu zao ili kusubiri kuwapangia vituo vya kazi pindi fursa inapojitokeza kwa wale waliofaulu saili mbalimbali, na wengine tunahifadhi kumbukumbu zao ili kuweza kuwabaini wale ambao tulishawapangia vituo vya kazi na hawakwenda kuripoti ili wanapoomba tena wasipewe fursa hizo kwani wanachagua sehemu za kufanya kazi, na wengine tunahifadhi kumbukumbu zao ili kuepuka kumpangia mtu mmoja kazi mara mbili. Aidha, kwa kanzidata ya wataalam/weledi tunaihifadhi ili iweze kusaidia katika nafasi mbalimbali za mchakato wa ajira ikiwemo kutoa ushauri wa kitaalam kwa baadhi ya kada nk.

Imetolewa na Kitengo cha Mawasiliano Serikalini, Ofisi ya Rais Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma 22 Julai, 2014.

ST. JOSEPH UNIVERSITY


JOB VACANCY
1.    TEACHING POSITION
Qualification
•    Master Degree in Education (science/ Mathematics)
•    Bachelor Degree in Education(science/ Mathematics/ Arts)
2.    LAB-TECHNICIAN
Qualification
•    Certificate course in lab technician
3.    LIBRARIAN ASSISTANT
Qualification
•    Diploma in library Science
Attributes; able to work independently and in team.
Apply in strict confidence with detailed CV and Photograph no or before 31/7/2014 to
The Registrar
St. Joseph University in Tanzania
P.O.BOX 11007
Mbezi Luguruni, Dar es salaam. Tanzania.
Email; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SOURCE; MWANANCHI 22ND JULY 2014

=================

Wednesday, 02 July 2014 00:00

Website changes

Written by

************See the attached image BELOW TWITTER AND FACEBOOK BUTTON ******************

TELEPHONE OPERATOR II - 1 POST
COMPANY: MUHIMBILI UNIVERSITY OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES
POSITION DESCRIPTION:
Muhimbili University of Health and Allied Sciences is inviting applications from suitably qualified Tanzanians to be considered for employment to fill the following vacant posts:-
Telephone Operator II - 1 Post
Required Qualification
Holder of certificate of Secondary Education with credit passes in English, Kiswahili and Geography or form six who has principal pass in English and has attained certificate in telephone operation or from desk/reception administration or equivalent qualification from recognized Institution.

Duties and Responsibilities
Operates switch-boards with at least 50 extensions.
Answers calling signals from subscribers within and distant exchanges. J
Connects calls within the exchange area and outside and raises appropriate charges where required.
Makes bookings for international exchange and prepares necessary records and report to his/her Supervisor.
Answers enquiries coming from subscribers
Prepares and maintains subscribers' records.
Dispatches truck-call bills to Senior Telephone Operator.
Co-ordinates with, and assists the Telephone Supervisor in preparing the College Telephone Directory.
Arranges telephone repairs/ servicing
Performs any other duties as may be determined from time to time by one's reporting officer.
Salary Scale PGSS 6-7

APPLICATION INSTRUCTIONS:
Applicants must attach an up to date current Curriculum Vitae (CV) having reliable contact postal address, email address and telephone numbers.
Applicants should apply on the strengths of the information given in this advertisement.
The title of the position applied for should be written in the subject of the application letter and marked on the envelope.
Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic certificates/transcripts as follows:
PhD, MMed/Dent Certificate as the case may be.
Postgraduate Degree/First Degree/Advanced Diploma, Diploma/Certificates as the case may be. Post graduate Degree/ First Degree/ Advanced Diploma/ Diploma/ transcripts as the case may be. Form IV and Form VI National Examination Certificates- All applicants.
Computer Certificates where applicable.
Professional Certificates from respective boards where applicable. One recent passport size picture and copy of birth certificate.
Form IV and Form VI result slips are strictly not accepted. Presentation of forged academic certificates and other information in the CV will necessitate to legal action.
Applicants currently employed in the public service should route their application letters through their respective employers.
Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
Certificates from foreign Universities should be verified by Tanzania Commission for Universities (TCU) or National Accreditation Council for Technical Education (NACTE) for foreign non degree certificates
Women are highly encouraged to apply.
Only shortlisted candidates will be informed the date for interview.
APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED / HAND DELIVERED TO THE FOLLOWING ADDRESS on or before 4.00 pm on 8th July, 2014 (i.e, Deadline for receiving applications)
THE DEPUTY VICE CHANCELLOR, PLANNING, FINANCE AND ADMINISTRATION, MUHIMBI
=============== 

                                
PERSONAL SECRETARY - 3 POSTS.
COMPANY: MUHIMBILI UNIVERSITY OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES
POSITION DESCRIPTION:
Muhimbili University of Health and Allied Sciences is inviting applications from suitably qualified Tanzanians to be considered for employment to fill the following vacant posts:-

Personal Secretary - 3 Posts.
Qualification
Form IV certificate with credit passes in Kiswahili and English, pius 80 w.p.m. shorthand and 50 w.p.m. typing speed, tabulation and manuscript stage III, secretarial and office procedure stage II. Must have sufficient knowledge in computers in at least word processing spreadsheet, database, e-mails and internet. (Must have computer certificate). Possession of Diploma in Secretarial studies is mandatory.
Experience
Working experience of at least three (3) years in secretarial duties.

Duties and Responsibilities
Handles confidential matters.
Co-ordinates office needs and requirements. Receives and distributes letters to respective officials. Receives and directs visitors.
Keeps minutes/records of meetings.
Arranges and attends meetings where necessary and writes minutes. Receives telephone calls and takes messages.
Handles travel arrangement on duty for senior officers and other members of the unit/department.
Ensures expedient and accurate execution of duties. Ensures that copies of letters are properly filed.
Types confidential letters minutes, circulars, certificates, charts and stencils.
Co-ordinates and supervises junior staff. Ensures cleanliness of the office (s)
Takes proper care of work facilities and equipment. Ensures that the respective office is punctually open.
Performs any other related duties as may be assigned by one's reporting officer.
Salary Scale: PGSS 10-11

APPLICATION INSTRUCTIONS:
Applicants must attach an up to date current Curriculum Vitae (CV) having reliable contact postal address, email address and telephone numbers.
Applicants should apply on the strengths of the information given in this advertisement.
The title of the position applied for should be written in the subject of the application letter and marked on the envelope.
Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic certificates/transcripts as follows:
PhD, MMed/Dent Certificate as the case may be.
Postgraduate Degree/First Degree/Advanced Diploma, Diploma/Certificates as the case may be. Post graduate Degree/ First Degree/ Advanced Diploma/ Diploma/ transcripts as the case may be. Form IV and Form VI National Examination Certificates- All applicants.
Computer Certificates where applicable.
Professional Certificates from respective boards where applicable. One recent passport size picture and copy of birth certificate.
Form IV and Form VI result slips are strictly not accepted. Presentation of forged academic certificates and other information in the CV will necessitate to legal action.


Applicants currently employed in the public service should route their application letters through their respective employers.
Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
Certificates from foreign Universities should be verified by Tanzania Commission for Universities (TCU) or National Accreditation Council for Technical Education (NACTE) for foreign non degree certificates
Women are highly encouraged to apply.
Only shortlisted candidates will be informed the date for interview.
APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED / HAND DELIVERED TO THE FOLLOWING ADDRESS on or before 4.00 pm on 8th July, 2014 (i.e, Deadline for receiving applications)
THE DEPUTY VICE CHANCELLOR, PLANNING, FINANCE AND ADMINISTRATION, MUHIMBI
IF YOU ARE QUALIFIED FOR THIS POSITION
PLEASE FOLLOW THE APPLICATION INSTRUCTIONS
==================

                          
HEALTH  LABORATORY SCIENTIFIC OFFICER GRADE II - 2 POSTS.
COMPANY: MUHIMBILI UNIVERSITY OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES
POSITION DESCRIPTION:
Muhimbili University of Health and Allied Sciences is inviting applications from suitably qualified Tanzanians to be considered for employment to fill the following vacant posts:-
Health Laboratory Scientific Officer Grade II - 2 Posts.
Required Qualification
Holder of Bachelor Degree/Advanced Diploma in Medical Laboratory
Sciences or B.Sc. Degree or Advanced Diploma in relevant field of specialization from a recognized Institution. Registration as Scientist! Health Scientific Officer or Biomedical Engineer by a competent authority is mandatory.

Duties and Responsibilities
Organizes practical for undergraduate students .
Participates in consultancy projects under close supervision of senior staff.
Assists in consultancy, research and development in health field.
Assists staff in their research and development activities. Plans and supervises maintenance of laboratory workshop equipments and facilities.
Prepares manuscripts, laboratory practical and other relevant needs.
Instructs undergraduate and postgraduate students during practical. Develops and modifies student's experiments and experimental signs in consultation with academic members of staff.
Supervises ana orients Technicians and Artisans in their duties. Conducts on the job training for Technicians and artisans. Guides technicians and Artisans in their daily activities
Performs complex repairs and maintenance of laboratory facilities Performs any other related duties as may be assigned by one's reporting officer.
Salary Scale: PUSS 6-7

APPLICATION INSTRUCTIONS:
Applicants must attach an up to date current Curriculum Vitae (CV) having reliable contact postal address, email address and telephone numbers.
Applicants should apply on the strengths of the information given in this advertisement.
The title of the position applied for should be written in the subject of the application letter and marked on the envelope.
Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic certificates/transcripts as follows:
PhD, MMed/Dent Certificate as the case may be.
Postgraduate Degree/First Degree/Advanced Diploma, Diploma/Certificates as the case may be. Post graduate Degree/ First Degree/ Advanced Diploma/ Diploma/ transcripts as the case may be. Form IV and Form VI National Examination Certificates- All applicants.
Computer Certificates where applicable.
Professional Certificates from respective boards where applicable. One recent passport size picture and copy of birth certificate.
Form IV and Form VI result slips are strictly not accepted. Presentation of forged academic certificates and other information in the CV will necessitate to legal action.
Applicants currently employed in the public service should route their application letters through their respective employers.
Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
Certificates from foreign Universities should be verified by Tanzania Commission for Universities (TCU) or National Accreditation Council for Technical Education (NACTE) for foreign non degree certificates
Women are highly encouraged to apply.
Only shortlisted candidates will be informed the date for interview.
APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED / HAND DELIVERED TO THE FOLLOWING ADDRESS on or before 4.00 pm on 8th July, 2014 (i.e, Deadline for receiving applications)
THE DEPUTY VICE CHANCELLOR, PLANNING, FINANCE AND ADMINISTRATION, MUHIMBI
IF YOU ARE QUALIFIED FOR THIS POSITION
PLEASE FOLLOW THE APPLICATION INSTRUCTIONS
===================      

                   
PROCUREMENT AND SUPPLIES OFFICER II - 1 POST
COMPANY: MUHIMBILI UNIVERSITY OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES
POSITION DESCRIPTION:
Muhimbili University of Health and Allied Sciences is inviting applications from suitably qualified Tanzanians to be considered for employment to fill the following vacant posts:-
Procurement and Supplies Officer II - 1 Post
Required Qualification
Holder of first degree/ advanced Diploma / Professional Level IV in
Materials Management or Procurement and logistics Management or its equivalent.

Required Qualifications
Holder of Master degree in Civil Engineering or Architecture plus five -t-
(5) years working experience in similar position and must have been registered by relevant Professional boards as practitioners.


Duties and Responsibilities
Provides specialized advice and service to the Directorate of Estates.
Formulates policies for Estates Management.
Develops objectives and plans, and installing Systems and procedures relating to Estates Management.
Participates in the development and implementation of training programmes for estates staff.
Provides consultancy service in Estates Management.
Makes feasibility studies and evaluates the viability of proposed projects in Estates Management.
Maintains co-coordinative work contacts with building staff or the Estates Development.
i) Takes prompt corrective action on any MUHAS infrastructure and
performing the Monitoring and Evaluation of Reports and ensures adherence to national and international operating standards.
Ensures that maintenance services are provided in accordance with international health standards, regulations and equipment methods of investigations.
Ensures that staff under the unit receives regular supervision and support in carrying out their duties.
) Enforces building rules and Municipal bylaws.
I) Takes full responsibility for supervising contractual building works undertaken by the University
ii) Plans, coordinates, controls and supervises maintenance of the University premises building and equipments.
v) Responsible for contract Management for works/construction.
I) coordinates the preparation of the physical master plan.
ri) Prepares annual budget estimates for repair of infrastructure and capital Development projects.
Iii) Performs any other duties as may be assigned by one's reporting officer.
Salary Scale PGSS 16-17

APPLICATION INSTRUCTIONS:
Applicants must attach an up to date current Curriculum Vitae (CV) having reliable contact postal address, email address and telephone numbers.
Applicants should apply on the strengths of the information given in this advertisement.
The title of the position applied for should be written in the subject of the application letter and marked on the envelope.
Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic certificates/transcripts as follows:
PhD, MMed/Dent Certificate as the case may be.
Postgraduate Degree/First Degree/Advanced Diploma, Diploma/Certificates as the case may be. Post graduate Degree/ First Degree/ Advanced Diploma/ Diploma/ transcripts as the case may be. Form IV and Form VI National Examination Certificates- All applicants.
Computer Certificates where applicable.
Professional Certificates from respective boards where applicable. One recent passport size picture and copy of birth certificate.
Form IV and Form VI result slips are strictly not accepted. Presentation of forged academic certificates and other information in the CV will necessitate to legal action.
Applicants currently employed in the public service should route their application letters through their respective employers.
Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
Certificates from foreign Universities should be verified by Tanzania Commission for Universities (TCU) or National Accreditation Council for Technical Education (NACTE) for foreign non degree certificates
Women are highly encouraged to apply.
Only shortlisted candidates will be informed the date for interview.
APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED / HAND DELIVERED TO THE FOLLOWING ADDRESS on or before 4.00 pm on 8th July, 2014 (i.e, Deadline for receiving applications)
THE DEPUTY VICE CHANCELLOR, PLANNING, FINANCE AND ADMINISTRATION, MUHIMBI
===================

                      
ADMINISTRATIVE OFFICER GRADE II - 2 POSTS.
COMPANY: MUHIMBILI UNIVERSITY OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES
POSITION DESCRIPTION:
Muhimbili University of Health and Allied Sciences is inviting applications from suitably qualified Tanzanians to be considered for employment to fill the following vacant posts:-

Administrative Officer Grade II - 2 Posts.
(a) Required Qualification
Holder of First Degree in Human Resources Management, Business
Administration, Public Administration, Sociology or equivalent from recognized University.

Duties and Responsibilities
Coordinates the preparation of annual budget proposals for the Unit.
Takes and up-keeping minutes of the Directorate or School and Management cometee meetings thereto.
Organizes and supervise the activities of supporting staff in the Unit
Participates in performance appraisal of the staff in the Unit. Establishes standards of quality of works ofstaff in the Unit.
Follow up the implementation of the teaching and the examination timetable for students.
Compiles the student's progress reports from the department
Prepares students transcripts.
Compiles lists of applicants for admission.
Deals with graduation ceremony affairs and orientation of freshers
Responsible for student's records.
Analyses annual and periodic characters and trends of entrants e.g. nationality, training program, gender, age etc.
Undertakes student's statistics.
Designs and develops criteria to be used for identification and estimation of training requirement.
Collects, analyzes and makes plans for human resources plans.
Performs any other related duties as may be assigned by one's reporting officer.
(c) Salary Scale: PGSS 10-11

APPLICATION INSTRUCTIONS
Applicants must attach an up to date current Curriculum Vitae (CV) having reliable contact postal address, email address and telephone numbers.
Applicants should apply on the strengths of the information given in this advertisement.
The title of the position applied for should be written in the subject of the application letter and marked on the envelope.
Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic certificates/transcripts as follows:
PhD, MMed/Dent Certificate as the case may be.
Postgraduate Degree/First Degree/Advanced Diploma, Diploma/Certificates as the case may be. Post graduate Degree/ First Degree/ Advanced Diploma/ Diploma/ transcripts as the case may be. Form IV and Form VI National Examination Certificates- All applicants.
Computer Certificates where applicable.
Professional Certificates from respective boards where applicable. One recent passport size picture and copy of birth certificate.
Form IV and Form VI result slips are strictly not accepted. Presentation of forged academic certificates and other information in the CV will necessitate to legal action.


Applicants currently employed in the public service should route their application letters through their respective employers.
Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
Certificates from foreign Universities should be verified by Tanzania Commission for Universities (TCU) or National Accreditation Council for Technical Education (NACTE) for foreign non degree certificates
Women are highly encouraged to apply.
Only shortlisted candidates will be informed the date for interview.
APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED / HAND DELIVERED TO THE FOLLOWING ADDRESS on or before 4.00 pm on 8th July, 2014 (i.e, Deadline for receiving applications)
THE DEPUTY VICE CHANCELLOR, PLANNING, FINANCE AND ADMINISTRATION, MUHIMBI
IF YOU ARE QUALIFIED FOR THIS POSITION
PLEASE FOLLOW THE APPLICATION INSTRUCTIONS
===============         

                             
SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER II-1 POST
COMPANY: MUHIMBILI UNIVERSITY OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES
POSITION DESCRIPTION:
Muhimbili University of Health and Allied Sciences is inviting applications from suitably qualified Tanzanians to be considered for employment to fill the following vacant posts:-
Senior Administrative Officer II-1 POST
(a) _ Required Qualification
Holder of Bachelors Degree in Human Resources Management, Sociology, Law or Public Administration from a recognized University or equivalent qualifications with at least four (4) years working experience in similar position
(b) Duties and responsibilities
Organizes, supervises and manages the administrative assignment of the School, Directorate or any other Unit of the University
Compile lists of applicants for admission into various training Undergraduate Programs
Coordinates the completion of annual budget proposals.


Controls disbursement from operating budget.
Taking and upkeeping minutes of Directorates and Management committee meetings.
Resolves with finance office discrepancies in periodic budget reports.
Compile lists of applicants for admission into various training Undergraduate Programs.
Follow up the implementation of teaching and the examination timetable for students and report to the Director / Dean accordingly.
Undertake student's statistics as per needs of the Directorate.
Prepare documents for University Senate and Senate Undergraduate Education Committee (SUEC).
Responsible for student's records of any kind as per the needs of the Directorate.
Analyze annual and periodic characters and trends of students entrants e.g. nationality, training program, gender, age, etc.
Deal with graduation ceremony affairs and orientation of freshers. Coordinates and assists in performance appraisals of supporting staff. Proposes policy governing work priorities.


Recommends disciplinary action for administrative staff.Orients and trains new staff.
Establish standards of quality of work of supporting staff.
Organize and supervise the activities / duties of supporting staff in the Directorate.
Provides a consultative service to the University on the administration and interpretation of the University Service Regulations, the Public Service Act and Regulation and other directives .
Performs any other duties related to his / her work as assigned by his/her superior.
(c) Salary Scale: PGSS 14•15


APPLICATION INSTRUCTIONS:
Applicants must attach an up to date current Curriculum Vitae (CV) having reliable contact postal address, email address and telephone numbers.
Applicants should apply on the strengths of the information given in this advertisement.
The title of the position applied for should be written in the subject of the application letter and marked on the envelope.
Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic certificates/transcripts as follows:
PhD, MMed/Dent Certificate as the case may be.
Postgraduate Degree/First Degree/Advanced Diploma, Diploma/Certificates as the case may be. Post graduate Degree/ First Degree/ Advanced Diploma/ Diploma/ transcripts as the case may be. Form IV and Form VI National Examination Certificates- All applicants.
Computer Certificates where applicable.
Professional Certificates from respective boards where applicable. One recent passport size picture and copy of birth certificate.
Form IV and Form VI result slips are strictly not accepted. Presentation of forged academic certificates and other information in the CV will necessitate to legal action


Applicants currently employed in the public service should route their application letters through their respective employers.
Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
Certificates from foreign Universities should be verified by Tanzania Commission for Universities (TCU) or National Accreditation Council for Technical Education (NACTE) for foreign non degree certificates
Women are highly encouraged to apply.
Only shortlisted candidates will be informed the date for interview.
APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED / HAND DELIVERED TO THE FOLLOWING ADDRESS on or before 4.00 pm on 8th July, 2014 (i.e, Deadline for receiving applications)
THE DEPUTY VICE CHANCELLOR, PLANNING, FINANCE AND ADMINISTRATION, MUHIMBI
IF YOU ARE QUALIFIED FOR THIS POSITION
PLEASE FOLLOW THE APPLICATION INSTRUCTIONS
==================  

                                     
TUTORIAL ASSISTANT - 4 POSTS.
COMPANY: MUHIMBILI UNIVERSITY OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES
POSITION DESCRIPTION:
Muhimbili University of Health and Allied Sciences is inviting applications from suitably qualified Tanzanians to be considered for employment to fill the following vacant posts:-
Tutorial Assistant - 4 Posts.
Required Qualification
First Degree in the appropriate field. G.P.A of 3.8 in the first degree.
Areas of Specialization
Medical Laboratory Sciences, Anatomy, Biochemistry, Clinical Pharmacology, Haematology and Blood Transfusion, Emergency Medicine, Behavioral Sciences, Community Health, Environmental and Occupational Helalth Sciences, Development Studies, Epidemiology and Biostatistics, Parasitology and Medical Entomology, Pharmaceutics, Medicinal Chemistry, Pharmacognosy, Pharmaceutical Microbiology, Nursing Management, Clinical Nursing, Orthodontics Paedodontics and Community Dentistry, Biological and pre clinical studies, Natural Medicine, Botany Agronomy and Plant breeding, Natural Products development and formulation

Duties and Responsibilities
Understudying senior faculty by attending Lectures, seminars, tutorials and practicals where applicable.
Studies and acquire skills and knowledge in training, research and consultancy.
Assists in research and consultancy projects.
Develops training proposals conducted by Senior Faculty. Participates in curriculum development.
Assists on other service programs of the department.
Performs any other duties that may be assigned by a competent authority.
Salary Scale: PUTS 1-2
N.B. Position of Tutorial Assistant is a training post. Successful candidates shall be required to join Postgraduate Training within a short time after employment.

APPLICATION INSTRUCTIONS:
Applicants must attach an up to date current Curriculum Vitae (CV) having reliable contact postal address, email address and telephone numbers.
Applicants should apply on the strengths of the information given in this advertisement.
The title of the position applied for should be written in the subject of the application letter and marked on the envelope.
Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic certificates/transcripts as follows:
PhD, MMed/Dent Certificate as the case may be.
Postgraduate Degree/First Degree/Advanced Diploma, Diploma/Certificates as the case may be. Post graduate Degree/ First Degree/ Advanced Diploma/ Diploma/ transcripts as the case may be. Form IV and Form VI National Examination Certificates- All applicants.
Computer Certificates where applicable.
Professional Certificates from respective boards where applicable. One recent passport size picture and copy of birth certificate.
Form IV and Form VI result slips are strictly not accepted. Presentation of forged academic certificates and other information in the CV will necessitate to legal action.
Applicants currently employed in the public service should route their application letters through their respective employers.
Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
Certificates from foreign Universities should be verified by Tanzania Commission for Universities (TCU) or National Accreditation Council for Technical Education (NACTE) for foreign non degree certificates
Women are highly encouraged to apply.
Only shortlisted candidates will be informed the date for interview.
APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED / HAND DELIVERED TO THE FOLLOWING ADDRESS on or before 4.00 pm on 8th July, 2014 (i.e, Deadline for receiving applications)
THE DEPUTY VICE CHANCELLOR, PLANNING, FINANCE AND ADMINISTRATION, MUHIMBI
IF YOU ARE QUALIFIED FOR THIS POSITION
PLEASE FOLLOW THE APPLICATION INSTRUCTIONS
==================

                     
ASSISTANT LECTURER - 1 POST
COMPANY: MUHIMBILI UNIVERSITY OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES
POSITION DESCRIPTION:
Muhimbili University of Health and Allied Sciences is inviting applications from suitably qualified Tanzanians to be considered for employment to fill the following vacant posts:-Assistant Lecturer - 1 Post
Required Qualifications
Appropriate Master Degree with a GPA of at least 4.0 and an average of B+ grade/ or equivalent in the area of specialization.
GPA of 3.8 in the first degree from a recognized reputable University.
Areas of Specialization.
Medical Laboratory Sciences, Anatomy, Biochemistry, Clinical Pharmacology, Behavioral Sciences, Community Health, Environmental and Occupational Health Sciences, Epidemiology and Biostatistics, Parasitology and Medical Entomology, Pharmaceutics, Medicinal Chemistry, Pharmacognosy, Pharmaceutical Microbiology, Nursing Management, Clinical Nursing, Orthodontics Paedodontics and Community Dentistry, Biological and pre clinical studies, Natural Medicine, Botany Agronomy and Plant breeding, Natural Products development and formulation.

Duties and Responsibilities.
Assists in conducting lectures, prepare case studies, and assist in tutorials and seminars to undergraduate students and other continuing education courses.
To work in co-operation with senior faculty QJ} specific projects such as research and consultancy.
Understudies senior faculty to supervise special projects, conduct, publish and disseminate research results.
Participates in training, research and consultancy. Marks and grades of examination and tests.
Supervises students during seminars, examination, tests, practical, fieldwork and tutorials.
Participates in writing of teaching manuals. Participates in curriculum development. Invigilates students during examinations. Attends workshops, conferences and symposia. Attends faculty development trainings.
Promotes excellence in all service programs of the department. Performs any other duties that may be assigned by a competent authority.
Salary Scale PUTS 2-3
N.B. Assistant Lecturer is a training post, candidate shall be required to join PhD Training within two years after their employment.

APPLICATION INSTRUCTIONS:
Applicants must attach an up to date current Curriculum Vitae (CV) having reliable contact postal address, email address and telephone numbers.
Applicants should apply on the strengths of the information given in this advertisement.
The title of the position applied for should be written in the subject of the application letter and marked on the envelope.
Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic certificates/transcripts as follows:
PhD, MMed/Dent Certificate as the case may be.
Postgraduate Degree/First Degree/Advanced Diploma, Diploma/Certificates as the case may be. Post graduate Degree/ First Degree/ Advanced Diploma/ Diploma/ transcripts as the case may be. Form IV and Form VI National Examination Certificates- All applicants.
Computer Certificates where applicable.
Professional Certificates from respective boards where applicable. One recent passport size picture and copy of birth certificate.
Form IV and Form VI result slips are strictly not accepted. Presentation of forged academic certificates and other information in the CV will necessitate to legal action.
Applicants currently employed in the public service should route their application letters through their respective employers.
Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
Certificates from foreign Universities should be verified by Tanzania Commission for Universities (TCU) or National Accreditation Council for Technical Education (NACTE) for foreign non degree certificates
Women are highly encouraged to apply.
Only shortlisted candidates will be informed the date for interview.
APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED / HAND DELIVERED TO THE FOLLOWING ADDRESS on or before 4.00 pm on 8th July, 2014 (i.e, Deadline for receiving applications)
THE DEPUTY VICE CHANCELLOR, PLANNING, FINANCE AND ADMINISTRATION, MUHIMBI

IF YOU ARE QUALIFIED FOR THIS POSITION
PLEASE FOLLOW THE APPLICATION INSTRUCTIONS
================   

                       
LECTURER -11 POSTS
COMPANY: MUHIMBILI UNIVERSITY OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES
POSITION DESCRIPTION:Muhimbili University of Health and Allied Sciences is inviting applications from suitably qualified Tanzanians to be considered for employment to fill the following vacant posts:-

Lecturer -11 Posts.
Required Qualification Appropriate PhD or MMed/MDent.
A minimum GPA of 3.8 in the Undergraduate Training from recognized University.
Area of specialization
Anatomy, Biochemistry, Clinical Pharmacology, Haematology and Blood Transfussion, Ophthalmology, Pathology, Physiology, Surgery, Emergency Medicine, Obstetrics and Gynaecology, Environmental and Occupational Helalth Sciences, Epidemiology and Biostatistics, Parasitology and Medical Entomology, Pharmaceutics, Medical Laboratory Sciences, Medicinal Chemistry, Pharmacognosy, Pharmaceutical Microbiology, Nursing Management, Clinical Nursing, Orthodontics Paedodontics and Community Dentistry, Restorative Dentistry, Oral and Maxlofacial Surgery, Biological and pre clinical studies, Natural Medicine, Botany Agronomy and Plant breeding, Natural Products development and formulation.
Duties and Responsibilities
Develops curriculum and participates in its implementation.
Carries out lectures, conducts tutorials, seminars and practicals for undergraduate students.
Conducts seminars for Postgraduate students.
Assesses undergraduate students coursework and academic progress.
Invigilates students during examinations.
Sets and marks assignments, tests and examinations and submit results on time.
Prepares manuals and case studies for training. Participates in multi disciplinary research projects.
Provides close supervision and guidance to undergraduate students. Participates in developing and managing various university activities. Participates in writing Research Grants.
Participates in research, and publishing/disseminate of results. Participates in consultancy and community services. Attends reorganizes workshops, conferences and symposia.
Participates in Continuing Education and Professional (CEP) and faculty development activities to improve teaching skills including facilitation. Provides specialized clinical and Community services where applicable for in-patients and out-patients.
Supervises case presentations and participates in training other staff. Performs any other duties that may be assigned by competent authority
Salary Scale: PUTS 4 - 5

APPLICATION INSTRUCTIONS:
Applicants must attach an up to date current Curriculum Vitae (CV) having reliable contact postal address, email address and telephone numbers.
Applicants should apply on the strengths of the information given in this advertisement.
The title of the position applied for should be written in the subject of the application letter and marked on the envelope.
Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic certificates/transcripts as follows:
PhD, MMed/Dent Certificate as the case may be.
Postgraduate Degree/First Degree/Advanced Diploma, Diploma/Certificates as the case may be. Post graduate Degree/ First Degree/ Advanced Diploma/ Diploma/ transcripts as the case may be. Form IV and Form VI National Examination Certificates- All applicants.
Computer Certificates where applicable.
Professional Certificates from respective boards where applicable. One recent passport size picture and copy of birth certificate.
Form IV and Form VI result slips are strictly not accepted. Presentation of forged academic certificates and other information in the CV will necessitate to legal action.
Applicants currently employed in the public service should route their application letters through their respective employers.
Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
Certificates from foreign Universities should be verified by Tanzania Commission for Universities (TCU) or National Accreditation Council for Technical Education (NACTE) for foreign non degree certificates
Women are highly encouraged to apply.
Only shortlisted candidates will be informed the date for interview.
APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED / HAND DELIVERED TO THE FOLLOWING ADDRESS on or before 4.00 pm on 8th July, 2014 (i.e, Deadline for receiving applications)
THE DEPUTY VICE CHANCELLOR, PLANNING, FINANCE AND ADMINISTRATION, MUHIMBI

IF YOU ARE QUALIFIED FOR THIS POSITION PLEASE FOLLOW THE APPLICATION INSTRUCTIONS
ALSO AVAILABLE IN DAILY NEWS OF 26TH JUNE
==================                                

Tuesday, 24 June 2014 00:00

Mtoto mwenye kipara

Written by


Na Mwandishi wetu.

Nilipokuwa mdogo mama alinisimulia hadithi mbalimbali lakini sikupata kujua zinamaana gani kwakuwa akili zangu na uelewa wangu ulikuwa ndogo.
Katika hadithi hizo ninayoikumbuka sana hi hii nayotaka niwashirikishe wasomaji wa HABARIZETU.COM   kwakuwa sasa nimeelewa nini Mama alikuwa anafikisha ujumbe wa watoto wake.


Kichwa cha hadithi hiyo ni MAMA MJAMZITO HATAKIWI KULA MAYAI  KWA SABABU ATAZAA MTOTO MWENYE KIPALA (ASIYE NA NYWELE).
Kumbe wazazi walikuwa wanamaana sana ila sina  uhakika kama ni kweli kwa maana ya kuwa epusha na matatizo haya ya sasa au walikuwa ni wa choyo . kwa kuwakataza wasiyatumie wajawazito tuu na wengine huyatumia kwanini mama mjamzito allikuwa nanakatazwa kwa kigezo kuwa atazaa mtoto myenye kipara(asiye na nywele).


Ila naona kuwa zamani kulikuwa hakuna hosipitali nyingi kama ilivyo sasahivi pia ilikuwa na umbali sana kutoka sehemu walipo mpaka mahali sehemu hospitali ilipo ukizingatia hilo  unaweza kung’amua nini walikuwa wanamanisha katika kipindi kile.
Ukitaka kuangalia wakati huu na miaka ya hivi sasa ukitofautisha na miaka ya 1990 wajawazito walizaa bila upasuaji lakini sasa idadi ya wanaozaa kwa upasuaji (operation)  inazidi ila nadhani imetokana na kutokuwa wastaarabu wa vyakula tunavyokula wa  tukiwa wajawazito au tusipokula yunawanyima  watoto waliotumboni virutubishomhimu vinavyotakiwa.

Kwa kipindi hiki ni tofauti na miaka ya nyuma au tulejee miaka ya kutokula mayai na vyakula  vyenye mafuta sana  maana kipindi cha nyuma vyakula vilikuwa haviwekwi mafuta  na viungo vilivyokua vikitumika ni kama unga wa mbegu za Maboga, Alizeti, na Karanga ambapo ni tofauti na utunamatumizi mengi ya mafuta na mafuta yenyewe ya koresto( haramu) nyingi sana ambayo sio rafiki wa afya kabisa .


Ila wataalamu  wanatushauri tutumie mafuta ya alizeti ambayo hayapatikani kwa bei rahisi kama mafuta yanayozalishwa na viwanda vyetu hapa nchini.
Tufikirie miaka ya themanini kama kulikuwa na hata viwanda vya kuzalisha mafuta kwa wingi kama kipindi hiki ndio maana wezetu walijifungua bila operasheni(upasuaji) labda kulikuwa hakuna hosipitali ila mimi nadhani walikuwa wanawakataza wanawake wajawazito kula vyakula hinyo vyenye utajiri wa vitamin ili waepukana na adha  na gharama za kuwapeleka hospitali ikiwa hosipitali zilikuwa umbali mrefu.


Kipindi hiki cha magonjwa mengi wajawazito wanaambiwa kuhudhuria kriniki ili kujua afya ya mtoto na mama  tofauti  na kipindi cha nyuma mfano hospitali ipo moja katika wilaya  moja ndio maana waliwadanganya wajawazito kutokula mayai na maini kipindi hicho.


Saturday, 07 June 2014 00:00

FURSA YA MPHIL MWISHO TAR 15 JUNE 2014

Written by

ACIDS is a One Health VIRTUAL CENTRE linking 5 southern African countries, and their academic and research
institutions, involved with infectious diseases of humans,
animals and ecosystems in smart partnership with  both centres of scientific excellence in industrialised countries and international research centres. Its headquarters is located at the Sokoine University of Agriculture (SUA), in Morogoro, Tanzania.
Thanks to financial support from the International Development Research Centre (IDRC) of
Canada, SACIDS has started an eco-health driven project entitled:
“Integrated Human and Animal Disease Control for Tanzanian Pastoralists
Facing Settlement”.
We seek to appoint, as soon as possible, a young
Undergraduate or MSc holder as An MPhil Stude
nt for a period of 2 years to undertake research supervised by Tanzanian and UK specialists. His/her primary research focus will be on the
following two objectives, but he/she will be expected to contribute to other project objectives:
To identify the effects of social, economic and environmental transformations on risks and vulnerabilities to infectious
diseases that affect food security among pastoralists in at least two Tanzanian health districts in different agro-
ecosystems (dry versus forest savannahs).
To develop and test multi-sectorial community
-based interventions to detect and control high
-burden infectious diseases identified under the first objective, and assess their implications on food security.
The successful candidate is expected to have the following profile:
Holder of BSc in Economics/ Agriculture Economics/MSc/MA
degree with an experience in Agricultural
Economics, Health Economics, Environmental Economics or Economics. The candidate should have an interest in the relationship between e
cohealth, economic activity and social life.
Be not more than 25 years old
Have skills in economic and statistical modelin.
For first degree holders having the required skills is
sufficient and expertise will be an added advantage
Have an interest in working with pastoral communities and be able to spend extended periods in Ngorongoro, Bagamoyo and Kibaha
districts.
Experience in ecohealth
will be an added advantage
Experience with vulnerability and/or impact analyses with a focus on gender and/or environmental factors
will also be an advantage
Should be fluent in both English and Kiswahili
Should have a few publicationsor have a potential to publish
Would be required to publish in high impact journals, as
well as publish or contribute to publications for the non-specialist audience/readership
Would be required to travel extensively within the
district, attend scientific meetings, and workshops within and outside the country
This MPhil studentship will be registered at Sokoine University of
Agriculture (SUA).
The successful candidate will be expected to
collaborate closely with other SACIDS sponsored research
apprentices especially the Post-Doctoral Fellow on the same project
and to play an active part in the activities of SACIDS Communities of
Practice.
This is a full time research training position. Candidates who are
employed will need to produce evidence of employer release that will
enable the candidate, if selected, to devote at least 80% of their
work period to research on this project.
The stude
ntship will consist of an attractive stipend and funding for
research

Enquiries should be addressed to:
The Executive Director
SACIDS Secretariat at Sokoine University of
Agriculture P.O. Box 3297 Chuo Kikuu,SUA, Morogoro,
Tanzania E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Applications (CV,academic transcripts/certificates
and application letter) should be submitted via e-
mail to:The Director Research and  Postgraduate Studies
P.O. Box 3151, Sokoine University of
Agriculture Morogoro, Tanzania
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Deadline: 15th June 2014.

Monday, 19 May 2014 00:00

SOMA MAJINA WALIOITWA KAZINI MWEZI MAI 2014

Written by

1
OFISI YA RAIS
SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA
Kumb. Na. EA.7/96/01/G/21 17 Mei, 2014
KUITWA KAZINI
Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma inapenda kuwataarifu
waombaji kazi wa nafasi mbalimbali waliofanya usaili kuanzia tarehe 04
hadi 30 Machi, 2014 ambao baadhi ya wasailiwa waliofaulu usaili husika
mchakato wa kuwapangiwa vituo vya kazi ulikuwa unakamilishwa. Orodha
ya majina yao ni kama yanavyoonekana katika Tangazo hili.
Aidha, wanatakiwa kuripoti katika vituo vya kazi walivyopangiwa
katika muda ambao umeainishwa kwenye barua zao za kupangiwa vituo
vya kazi wakiwa na vyeti halisi (Originals Certificates) vya masomo
kuanzia kidato cha nne na kuendelea ili vihakikiwe na mwajiri kabla ya
kupewa barua ya ajira.
Barua za kuwapangia vituo vya kazi zimetumwa kupitia anuani zao.
Aidha, wale ambao majina yao hayakuonekana katika tangazo hili
watambue kuwa hawakupata nafasi/hawakufaulu usaili, hivyo wasisite
kuomba mara nyingine nafasi za kazi zitakapotangazwa tena.

 


NA MAMLAKA YA AJIRA TAALUMA/KADA MAJINA YA WALIOITWA KAZINI
2
1. KAMISHNA WA
MAADILI,
SEKRETARIETI YA
MAADILI YA
VIONGOZI WA
UMMA
DEREVA II 1. JOSEPH MWASEKAGA
2. BAHATI OBADIA TIMOTH


2. KATIBU MKUU
OFISI YA WAZIRI
MKUU
DEREVA II 1. TUMAINI WAISON MNUNGE
2. WILFRED MWAVELA


3. MTENDAJI MKUU,
WAKALA WA
UNUNUZI
SERIKALINI (GPSA)
DEREVA II 1. JABIR KASUBI
2. MEDARD COSMAS
KANYAMPALA
3. CLARENCE NGULI
MLINZI 1. ALEX J. MAGANYA
2. ISSA S. MWAGILA
3. MRISHO OMARI
4. CHRISTOPHER THOMAS


4. MKURUGENZI
MKUU, TUME YA
VYUO VIKUU
TANZANIA (TCU)
DEREVA II 1. BAKARI NGWALE
5. KATIBU TAWALA,
OFISI YA MKUU WA
MKOA ARUSHA
DEREVA II 1. NICKSON THOMAS
6. KATIBU TAWALA,
OFISI YA MKUU WA
MKOA MWANZA
DEREVA II 1. JUMANNE MKIRYA
MUBUSI
MLINZI 1. LUKANDA ABEL
7. KATIBU TAWALA,
OFISI YA MKUU WA
MKOA
KILIMANJARO
DEREVA II 1. ROBERT SEMSHANGA
3
8. MKURUGENZI WA
JIJI,HALMASHAURI
YA JIJI TANGA
AGRICULTURAL FIELD
OFFICER III
1. JONATHAL AINEA
STEPHEN
2. ABUSHEHE HAMIS
3. PATRICK JUMA MWARUKO
4. FIKIRI BALEKELE
5. MARY ELIAS MAKAUKY
6. JESTINA JOHN MAKANGE
AGRO OFFICER 1. KOBUSINGE ALOYCE
2. SENI MARCO
LIVESTOCK FIELD
OFFICER II
1. SABO OMARY
2. GEAN C. MUNISI
MLINZI 1. HASSANI A. SAIDI
9. MKURUGENZI
MTENDAJI,
HALMASHAURI YA
WILAYA YA
KALAMBO
LIVESTOCK FIELD
OFFICER II
1. ANGEL RWEZAURA
2. GODWINE RUBUGU
3. PASCHAL MASSAY
THEODORY
4. SUNDAY S.MTULYA
5. AHMED H. JUMA
6. GODBLESS SANGITO KAAYA
7. EBENEZER SAMWEL LAIZER
8. FEDSON MARTINE PIUS
10. M KURUGENZI
MTENDAJI,
HALMASHAURI YA
WILAYA YA
SUMBAWANGA
LIVESTOCK FIELD
OFFICER II
1. ZUKRA ABDI HASSAN
2. GISELA T. COSMA
3. LARCH J. SANGAWE
4. AMBAKSYE ASUNGWILE
MWASALESA
5. MATHIAS CHAMVIGA MTOI
6. AMOS KISASI JISOLI
7. MUSSA JONAS MALINDILA
8. SELINA ALEX MOLLEL
DRIVER II 1. SAMWELI PAULO SOKONI
11. M KURUGENZI
MTENDAJI,
HALMASHAURI YA
WILAYA YA
NACHINGWEA
LIVESTOCK FIELD
OFFICER II
1. FIDELIS JULIUS SANGI
2. MUHINA L. GODFREY
3. DONACIAN SULEIMAN
SILAY
4. LEONARD MAARIFA
LUHUMBLU
5. MALEKULA MESHACK
4
12. M KURUGENZI
MTENDAJI,
HALMASHAURI YA
WILAYA YA
RUANGWA
LIVESTOCK FIELD
OFFICER II
1. MAGRETH ALOYCE
MBONEA
13. M KURUGENZI
MTENDAJI,
HALMASHAURI YA
WILAYA YA LINDI
LIVESTOCK FIELD
OFFICER II
1. GERALD ERASMUS MOSHA
2. ABDULAZIZ SUED
NGWIMBA
3. MOSES SANGA SUNYE
4. REHEMA SHANGWELI
TANGAZA
5. NICODEMUS ANTHONY
DAMAS
14. M KURUGENZI
MTENDAJI,
HALMASHAURI YA
WILAYA YA
RUNGWE
AGRICULTURAL FIELD
OFFICER III
1. REHEMA JAIRO CHIYUMBE
2. MSAFIRI OMARY BUSHIRI
3. LULU SEBASTIAN KIMATH
4. JAIRO ALAN MWANTOFI
5. ATHMAN M. LANGESELE
6. FEDANI AWIDI
MWAKAPALILA
7. MAWAZO J. MWASANGUTI
8. LAZARO HILLARY
CHENELO
9. CLEPTON B. MAHENGE
10. CHRISTIAN ELIDES
MANULA
15. M KURUGENZI
MTENDAJI,
HALMASHAURI YA
WILAYA YA MBEYA
AGRICULTURAL FIELD
OFFICER II
1. TIMOTH MATHEW
MPANGALA
2. JOSEPH MICHAEL
AGRICULTURAL FIELD
OFFICER III
1. AMOS R. MAWASHIUYA
2. CHRISTOPHER WILSON
WAPIPO
3. ESTHER BANKONKO
MCHOPA
4. GLORIA E. KATEPA
5. CHRISTINA FIDELIS MABENA
6. WITNESS MUSA OMARY
7. ELISHA SWALO CLEMENT
8. LWITIKO GODWIN PWELE
9. MUSA MLISHO MBURA
10. BESTA MOPHAI PWELE
11. LADSLAUS P. MSASU
12. RAJAB OMARY MNINGWA
5
13. JULIETH AMON PHILIPO
14. JOYCE D. MSYANI
15. ZAKARIA M. ELANGA
16. YISEGA J. MWAMBALO
17. SHOMA EZEKIEL PAUL
18. EDSON M. MBWILO
LIVESTOCK
ASSISTANT II
1. ZAWADI L. NELSON
2. NTIMI ELLY MWAITUKA
3. LENSON NELSON MBILINYI
4. ANASTANCIA ALBETHO
NG'INGO
5. PROSPER HERMAN FOY
LIVESTOCK OFFICER
II
1. PASKALINA BENEDICT
2. NDISHA JOSEPH
3. PATRICE P. SHAYO
AGRO OFFICER II 1. YUSUPH C. KISUZI
2. EDWIN A. MARGWE
3. NELSON G. MATEMBA
4. DAMASI M. FRUMENSI
16. M KURUGENZI
MTENDAJI,
HALMASHAURI YA
WILAYA YA
MBARALI
AGRICULTURAL FIELD
OFFICER II
1. PIUS J. MWAIGONGOLA
AGRICULTURAL FIELD
OFFICER III
1. GEOFREY P. MNYANDWA
2. JOSHUA NELSON HALINGA
3. JEMA MLOZI
4. MONICA KALUWA
5. JOHNBOSCO WILSON
6. DANIEL J. KAHIMBA
7. LUCY AIDAN
8. JAMES B. MGAYA
9. ALLY ANONISYE NDEKILE
10. FRANK MASEBO
11. WILLIAM V. MWAIKIMA
12. JESCA FELIX
13. LUSAJO ALPHONCE
MPONDA
14. ZAKARIA I. MSOMBA
15. CANISIUS MATEKA NGAILO
16. HAGAI E. CHISUNGA
17. JUMA JOSIA MZOPOLA
18. DANIEL C. SHIMWELA
LIVESTOCK
ASSISTANT II
1. ISIHAKA SALUM MYANZA
2. PATRICK MREMA PAUL
3. GEORGE JUSTIN
6
CHAKUTEMA
4. CHRISTINA SAID GUNDA
5. MARIAM ANANIA MGOBASA
17. M KURUGENZI
MTENDAJI,
HALMASHAURI YA
WILAYA YA
URAMBO
AGRICULTURAL FIELD
OFFICER II
1. JOSEPH SHIJA
CHRISTOPHER
2. KWITONGWA KULWA
3. FRANCIS JOSE MASANJA
LIVESTOCK FIELD
OFFICER II
1. ATHUMAN JUMA NYENJE
2. MASOUD N.SELEMANI
AGRICULTURAL FIELD
OFFICER III
1. GRACE ALLAN SHAYO
2. NYAMIZI OMARI
MUNGUWATOSHA
3. ROBERT T. YUSUPH
18. M KURUGENZI
MTENDAJI,
HALMASHAURI YA
WILAYA YA
CHAMWINO
AGRICULTURAL FIELD
OFFICER III
1. ZABRON KASININI
2. ELISTIDES EMMANUEL
3. SAID M. BIKAFI
4. DEOGRATIAS R. SHIRIMA
5. WINNIE CLEMENT
NDAHANI
6. THERESIA JOSEPH
7. REHEMA N.YARED
8. GEOFREY P. MWACHALI
9. MWANAHAWA M. SABAH
10. TUMAINI K NYAMHOGO
11. ASHA MOHAMED SUME
12. STEVEN Z. BARIE
13. NOEL P. MYULA
14. MKWAWI P. NGOGOMBA
15. MESHACK NYANZANDOBA
JAPHET
16. EMANUEL H. MGANDA
17. ELIAS L.LUCHANGANYA
18. THOMSON J. SONGORO
19. LOTARN JEREMIA
MAKANDA
20. OBED J. CHUNGA
21. PATRICK JUMA
22. GODIAN MNYENYELWA
23. CHAKUNDYA J. MOHAMED
24. NAMSIFU Y. MNZAVA
25. LUCY C.LUBUVA
26. SAMWEL ONESMO MADILA
7
AGRO ENGINEER II 1. MOSHI KULWA
2. GODLISTEN KINYAHA
FIESHERIES
ASSISTANT II
1. PENDEZAEL H. MUSSA
LIVESTOCK
ASSISTANT II
1. YOHANA ELIBARIKI
MCHOMVU
2. DEODATUS KAGARUKI
LWIZA
3. REHEMA F.MTWANGULU
19. M KURUGENZI
MTENDAJI,
HALMASHAURI YA
WILAYA YA
UKEREWE
LIVESTOCK FIELD
OFFICER II
1. FIDES SANGI
20. M1K URUGENZI
MTENDAJI,
HALMASHAURI YA
WILAYA YA
CHUNYA
AGRICULTURAL FIELD
OFFICER III
1. DARTIUS K. DOMINIC
2. MATHIAS JOHN LISU
3. AZARIA COSMAS MYINGA
4. SHADRACK JOSEPH
KONGA
5. AMINAELY S. TENDWA
6. EVARISTO JOSEPH
MHONGOLE
7. DINA YOHANA MACKLINE
8. ZUHURA SHEDELY
RASHIDI
9. EFESO JOHN GOLIAMA
10. OSCA JUMA NDAGAMSU
LIVESTOCK FIELD
OFFICER II
1. SADICK ANDEMBWISYE
MTAFYA
2. HAPPINES O. MBOMA
3. MWAWITE AMOS MWAIBANJI
4. LESTINO MSAJILA
KURUPASHI
5. RAIMOS M. BENSON
21. M1K URUGENZI
MTENDAJI,
HALMASHAURI YA
WILAYA YA
BUTIAMA
AGRO OFFICER II 1. BENJAMIN MANGU
2. ABRAHAM F. NACHINUKU
3. ROGASIAN MARKI JOSEPH
4. EDMUNDI FRANCIS LUENA
LIVESTOCK OFFICER
II
1. ERNEST MLIGO
8
22. M1K URUGENZI
MTENDAJI,
HALMASHAURI YA
WILAYA YA
NYANG’WALE
AGRO OFFICER II 1. JUMA RAJABU
2. STRATON EDWARD
3. SOPHIA SABASI TESHA
4. SAMSON MAKUBATE
FISHERIES OFFICER II 1. SAID ATHUMAN
LIVESTOCK FIELD
OFFICER II
1. GODFREY M. KACHILA
2. ATHANAS COSTANTINE
3. ELIAS M. KIFULILA
LIVESTOCK OFFICER
II
1. DICKSON JEREMIAH
2. THOBIAS M. LUCAS
VETERINARY
RESEARCH OFFICER II
1. EMMANUEL LAURENT
2. NYAHINGA GABRIEL
BUSUNGU
ASSISTANT
FISHERIES OFFICER II
1. JUSTINE JOSEPH RUHELE
23. MK1U RUGENZI WA
MANISPAA,
HALMASHAURI YA
MANISPAA YA
MUSOMA
AGRICULTURAL FIELD
OFFICER II
1. LIBERATUS J. SOKA
2. MUGETA MAIRA MANGARA
ASSISTANT
FISHERIES OFFICER II
1. BASHIRI HAMADI GOSSORI
LIVESTOCK FIELD
OFFICER II
1. SAMWEL JOHN CHACHA
2. NYAMHOJI MTEGI
AGRICULTURAL FIELD
OFFICER III
1. MFUNGO NASSORO JUMA
2. IBRAHIMU JOHN WANDETI
3. NYABURUMA M. WANJARA
4. SAGUDA LUSENTURA
MALIMA
5. KAUSWA PAULO JACOB
6. REFAYA GIDION WAKARA
7. PROTAS SOLOMON
CHACHA
8. VERONICA KITANA
RUKAKA
24. MK1U RUGENZI WA
MJI,
HALMASHAURI YA
MJI WA HANDENI
AGRICULTURAL FIELD
OFFICER III
1. HASSANI ALLY KINGAZI
2. JACOB MWALUCASA
3. IBADI SAID PELEKANO
4. ALLY SHABANI TENGEZA
5. DICKSON WILLIAM CHIZA
6. AGRIPINA ALPHONCE KIMALI
9
7. AYOUB RAMADHANI
SHABANI
8. SALUM ABDALLAH MAHIMBO
9. HAMIS MOHAMED SALEHE
10. GRACE EVARIST LYIMO
11. HAMPHREY JAPHET
MSUNGU
12. ABDALA SELEMANI LITTO
13. SAID MOHAMED MSUSA
14. UWESU MUSSA MZANDA
25. M1K URUGENZI
MTENDAJI,
HALMASHAURI YA
WILAYA YA ITILIMA
AGRICULTURAL FIELD
OFFICER III
1. FRANK KANYALA NYEREZA
2. ELIAS CHARLES KUSHABA
3. JOSEPH ELIAS MADUHU
4. DAUDI C. MASANJA
5. DAUDI NYANDA
6. TUMAINI N. MUHETA
26. M1K URUGENZI
MTENDAJI,
HALMASHAURI YA
WILAYA YA
MPWAPWA
LIVESTOCK FIELD
OFFICER II
1. VAILET ABDALLAH MHEHE
2. MATHIAS T. SIYARA
3. FESTO B NDUBAA
AGRICULTURAL FIELD
OFFICER III
1. ELINA GEORGE LEFI
2. LAMRATU S NTILAKA
3. JOVINUS URUBANO
4. SEIF J HINTE
5. MONICA ANTHONY MALIKA
6. FREDRICK JOB
CHAPAULINJE
7. IDDI I. HUSSENI
8. ANTONIA STANSLAUS
MBEYU
9. EMMANUEL RAPHAEL
MMELO
10. PASCHAL F. MKONGOLA
11. RAYMOND J LEMANYA
12. SIMON MULOKOZI
INNOCENT
13. JUDITH KYOMWENGE
JUSTINIAN
14. SCARION THEOBARD
15. SIXBERTY STANSLAUS
16. MWANAIDI MASOUD
17. JOVINA KASENENE JOAB
18. IMANI JEREMIAH
19. BHOKE MAGERE
20. SAMSON GERMAN
10
21. MALIZIA SAID
22. STEVEN THOBIAS
23. MWILE MGALLAH
24. PETER ZENO
25. SELEMANI MOHAMEDI
SELEMANI
26. SALUM NASIBU ALLY
27. DAUDI B. LWAMA
28. JAMES SOTELIUS
29. ALLEN WILSON
30. RAMADHANI NASSORO
HALIFA
31. AYUBU ANTHONI
32. ELIREHEMA E. ELINISAFI
AGRICULTURAL LAND
USE TECHNICIAN II
1. ELLY AMBILIKILE
2. MICHAEL O. KAHISHA
LIVESTOCK
ASSISTANT II
1. SEPHANIA PHILINGSON
2. ASHA J. MAHINDA
3. AGNESS SAJILO
4. ELIZABERTH J. MWINGWA
5. STANSLAUS S. MAKOKO
6. CHARLES JOHN GIDEON
7. HERIETH B. KILLEO
27. M KURUGENZI
MTENDAJI,
HALMASHAURI YA
WILAYA YA
KISHAPU
LIVESTOCK OFFICER
II
1. MBAWALA ZAKEO
2. ATHANAS MGAYA
3. AZIZI DAMLA DAMLA
4. MARY C. MAIMU
5. JACKSON VALERIAN
X. M. DAUDI
KATIBU
Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma.

 

TUNAOMBA RADHI  MAJINA HAYAJA PANGWA VIZURI ILA TUNAFANYIA KAZI .BY WWW.AJIRAZETU.COM

Page 1 of 3

Large link