MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA LA III

Popular

Full Details

MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA LA III - NAFASI 9

Awe amehitimu elimu ya kidato cha Sita/Nne na Mafunzo ya Astashahada/Cheti katika moja ya fani zifuatazo: Utawala, Sheria, Elimu ya Jamii, Usimamizi wa Fedha, Maendeleo ya Jamii na Sayansi ya sanaa kutoka Chuo cha Serikali za Mitaa Hombolo Dodoma, au Chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali.

KAZI ZA KUFANYA
- Afisa Masuuli na Mtendaji Mkuu wa Serikali ya Kijiji.
- Kusimamia ulinzi na Usalama wa raia na mali zao.
- Kuratibu na kusimamia upangaji wa utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo ya Kijiji.
- Katibu wa Mikutano na Kamati zote za Halmashauri ya Kijiji.
- Kutafsiri na kusimamia Sera, Sheria na Taratibu.
- Kuandaa Taarifa za Utekelezaji wa kazi katika eneo lake na Kuhamasisha wananchi katika kuandaa na kutekeleza mikakati ya kuondoa njaa, umaskini na kuongeza uzalishaji mali.
- Kusimamia, kukusanya na kuhifadhi kumbukumbu zote na Nyaraka za Kijiji.

2.3. MSHAHARA
TGS B1 - Tshs 390, 000/= hadi Tshs 489,000/=


MAMBO YA KUZINGATIA
- mwombaji awe raia wa Tanzania
- awe na umri kati ya miaka 18 hadi 45
- barua zote ziandikwe kwa mkono na ziambatanishwe na nyaraka zifuatazo
- maelezo binafsi
- nakala za vyeti vya kidato cha 4 au 6 cheti cha kuzaliwa na vyeti vya elimu ya taluma
- picha ndogo 2 passport size za hivi karibuni

transcript, testimonial results havitakubaliwa
- mwisho wa kupokea maombi ni tarehe 09/03/2018
- maombi yatakayoletwa baada ya muda ulowekwa katika tangazo hayatopokelewa
- tangazo hili linapatikana kwenye tovuti ya Halmashauri www.kilolodc.go.tz

Barua zitumwe kwa

MKURUGENZI MTENDAJI,
HALMASHAURI YA WILAYA YA KILOLO,
S.L.P 2324,
KILOLO.

More details

Name Full Details
Deadline 9 March 2018

Ad details

Ad ID : 8190
3513 Views

Advertiser details

Ajira Zetu (1487)
07xxx xxxxx show
Contact Advertiser Share

Phone number

Sorry, you need to register or login first.

MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA LA III

Contact form

Sorry, you need to register or login first.

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favorites

Sorry, you need to register or login first.